Contact

Secretariat

Olsztyn Model United Nations 2019
olmun.pl
ske@olmun.pl

Organizing institution

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Karola i Roberta Małłków 3
10-113 Olsztyn
zso1.olsztyn.pl
szkola@zso1.olsztyn.pl

Main Organizer

SKE “Nasza Europa” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie
ske@olmun.pl

Secretariat members

Piotr Kłopotowski
Secretary General of Olsztyn Model United Nations 2019
Email: pklopotowski@olmun.pl
Phone number: +48 798 781 633

Laura Wyłupska
President of General Assembly of Olsztyn Model United Nations 2019
Email: lwylupska@olmun.pl

Mateusz Psujek
Under-Secretary-General for External Affairs of Olsztyn Model United Nations 2019
Email: mpsujek@olmun.pl

Aleksander Czajka
Under-Secretary-General for Internal Affairs of Olsztyn Model United Nations 2019
Email: aczajka@olmun.pl

Joanna Wąsik
Staff Coordinator of Olsztyn Model United Nations 2019
Email: awasik@olmun.pl